Om os

Malerfirmaet Bo Nielsen og datter ApS

Malerfirmaet Bo Nielsen og datter ApS har siden starten i 2003, været et professionelt malerfirma,
der tilbyder malerarbejde af højeste kvalitet. Hos Malerfirmaet Bo Nielsen og datter er vi alle faguddannede bygnings-malere.
Malerfirmaet Bo Nielsen og datter er medlem af Danske Malermestre.

enrigtigmaler

DANSKE MALERMESTRE GARANTIORDNING

Det forpligter at yde kvalitet.
Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn
og Danske Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre kunderne,
et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til Deres forventninger,
har De adgang til at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i
første omgang give Danske Malermestre 4 uger til at løse sagen. Hvis ikke det lykkes,
vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får De medhold i Deres klage, er vores medlem
forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse.

Skal du bruge en maler?